Vodoměrné šachty

Použití

Domovní vodoměrná šachta firmy SZEDO Plast  slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy, nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti). Šachta se umísťuje obvykle na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným pozemkem.

Konstrukční řešení

Výrobek splňuje základní požadavky dIe nařízení vlády č.163/02 sb. Šachta louží  k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru s dostatečným manipulačním prostorem. Vodoměrná šachta je vyrobena z homogenních plastových polypropylénových desek ( 5-10mm) a svařená pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka. Standardně je šachta osazena plastovým žebříkem nebo stupačkami, prostupy pro vodovodní potrubí (DN32 – 63mm), plastovým poklopem. Odlišné umístění prostupů od standardu je potřeba konzultovat před zahájením výroby. VýrobceDS plastic zaručuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

Na přání zhotovíme vodoměrnou šachtu dIe Vašich požadovaných rozměrů.

Provedení vodoměrné šachty

Pro obetonování: - kruhová Samonosná: - kruhová Proti spodní vodě: - kruhová
- hranatá - hranatá - hranatá

Naše nabídka

Zavoláme vám zpátky

Captcha