SeptikyMám zájem o tento produkt

Tříkomorový septik RGS

Nádrže jsou svařené z polypropylénových desek tloušťky 5 - 15 mm. Použitý materiál je 100% PP. Konstrukční uspořádání je tří komorové. Jednotlivé komory jsou od sebe odděleny příčkami s otvory. Samotná nádrž je opatřena přítokovým a odtokovým potrubím. Místo přítoku a odtoku je označeno. Minimální světlost potrubí je do objemu 6 m3 DN 100 mm nad 6 m3 DN 150 mm. Stropní deska kruhových nádrží má dva kontrolní otvory o světlosti 600 x 600 mm a je opatřena víky.

Septiky

Kruhové - pro obetonování Hranaté - pro obetonování
- samonosné samonosné
- dvouplášťové - dvouplášťové (proti spodní vodě)

Septiky splňují podmínky ČSN 756402 z roku 1998. Septiky se zařazují v dolním rozsahu této normy jako mechanické a biologické předčištění před hlavní čistící stupeň:

Funkce

Nátok septiku je umístěn v první komoře, která je od třetí komory vodotěsně oddělena přepážkou od víka až na dno. V této komoře septiku po hladině plují lehké částice, které se postupně rozkládají. Předčištěná voda protéká do druhé komory mezerou ve stěně, která je velká 400 mm ode dna. V této komoře septiku se na dně usazují pevné a nerozložitelné částice, které se časem musí odčerpat. Do třetí komory septiku se částečně vyčištěná voda dostává otvory ve stěně, které j sou umístěny 400 mm ode dna. V třetí komoře septiku znečištěné částice proplouvají na povrch, kde se dočišťují, přičemž čistá voda je po povrchu a odtéká gravitačně ven ze septiku.Jako jediný čistící prvek je možno navrhnout celoplastový septik pouze se souhlasem příslušných schvalovacích orgánů. Septiky RGS se používají na splaškovou vodu z WC, koupelen, umývadel a kuchyňských dřezů. Odpadní voda by neměla obsahovat větší množství tuků. Do septiku nesmí být přiváděna povrchová voda!

Rozměry uvedené v tabulce se týkají pouze tříkomorových septiků, navržených pro soustavu s pískovým filtrem.

Parametry

TypPočet trvale bydlícíchPočet občasně bydlícíchObjem (m3)Denní průtok (m3)Akce
RGS-3 3 5 3 0.45
RGS-5 5 8 5 0.75
RGS-8 8 10 8 1.2
RGS-10 10 12 10 1.5
RGS-12 12 15 12 1.8
RGS-15 15 18 15 2.4

Naše nabídka

Zavoláme vám zpátky

Captcha