Pískové filtryMám zájem o tento produkt

Pískové filtry

Pískový filtr DS - PF

Zemní pískový filtr je navržen dle ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen za tříkomorový  septik.

Filtr se skládá z:

  • plastové nádoby
  • drenáží
  • filtračních náplní
  • rozdělovací a sběrné HT trubky (DN 110)

Předčištěna voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče, zasakování nebo dešťové kanalizace. Hodnoty zbytkového znečištění splaškových vod odtékajících ze soupravy septik + pískový filtr dosahují 95 - 99%.

Použití

Pískový filtr RG - PF je zařazený za tříkomorový septik. Slouží jako soustava k čištění odpadních vod z malých individuálních zdrojů znečištění. Pískový filtr lze osadit i za jiný stupeň čištění (aktivní ČOV nebo biofiltr jako třetí stupeň čištění tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vypouštěných vod). Důležité je nenarušovat doporučené velikosti septiku a filtru. Velikost zemního pískového filtru je závislá na počtu připojených obyvatel. Pro objekty s občasným provozem (rekreační zařízení) lze použít velikost pískového filtru o stupeň nižší.


Nákres

Nákres

Dodávka

  • Dodávka obsahuje vodotěsný plášť filtru, geotextilii, drenážní potrubí a odvětrávací komínky.
  • Dodána není štěrkodrť a filtrační písek – toto je dodávkou stavební firmy nebo svépomoci.

Uložení

Biologický zemní pískový filtr RG - PF se usadí na zpevněnou plochu. Vnitřek vany se vyplní (za současného obsypávání filtru prosetou zeminou) jednotlivými vrstvami písku a štěrku podle velikosti zrnění a předepsané tloušťky vrstvy. Po urovnání terénu je možné pískový filtr zatravnit. Plocha nad zemním filtrem je pochozí.

Parametry

Typ RG-PF3 RG-PF8 RG-PF12 RG-PF16
Počet trvale bydlících 3 8 12 16
Počet občasně bydlících 5 10 14 18
Délka (mm) 3200 4000 5500 6500
Šířka (mm) 1000 1000 1500 1500
Hloubka H (mm) 1200 1200 1200 1200
Hloubka H1 (mm) 1000 1000 1000 1000
Hloubka H c (mm) 2000 2000 2000 2000
Průměr d1 110 110 125 160
Průměr d2 110 110 110 125
Užitečný objem písku a drtě (m3/den) 3,8 4,8 9,9 11,7
Účinnost čištění (%) 96-97 96-97 96-97 96-97
Akce

Galerie

Naše nabídka

Zavoláme vám zpátky

Captcha