Funkce ČOV

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části čov,kde je zbavena mechanických nečistot,plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu(hydrolýze).Z usazovacího prostoru natéká přepadem již předčištěná voda do aktivačního prostoru (B).Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadních vod. Tento prostor je ve spodní části osazen jemnobublinkovým provzdušňovacím systémem do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a zabezpečení rovnoměrného odtoku z čistírny.

Aktivovaná směs s aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), kde u dna probíhá hydraulický odtah kalu do aktivace. Vyčištěná voda je odtahována mamutkou (F) do odtokového žlabu.

Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován s pomocí mamutky do usazovacího kalového prostoru (A), který je dimenzován na minimálně 150dní zdržení.

Technologie čištění odpadních vod řeší nerovnoměrný hydraulický i látkový nátok a je proto zárukou stability procesu čištění. V případě poruchy je voda mechanicky předčištěna v usazovací části (A) a odtéká přepadem do odtoku. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal,lze využít i v zemědělství

K dosažení garantovaných parametrů je třeba

  • nepřerušovaný (stálý) chod kompresoru
  • trvalé dávkování filtru z nátokové části do aktivace a promíchávání nátoku
  • dobrá činnost automatického sběrného systému založeného na tlakovém vzduch (vzduchové čerpadlo)
  • trvalá průchodnost filtru před dosedací komorou
  • teplota vody nesmí klesnout pod 8°C
  • pravidelné odkalení čistírny

Nákres

 

Naše nabídka

Zavoláme vám zpátky

Captcha