Čistírny odpadních vodMám zájem o tento produkt

ČOV tvoří celoplastová nádrž,rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory.Uvnitř nádrže je provzdušňovací systém skládající se:

  • provzdušňovací elementy
  • rozvod vzduchu
  • mamutky
  • nosič biomasy (dle místních podmínek)

Vlastnosti

  • samonosné plastové nádrže (kontejneru) s vestavbami jednotlivých čistících zón, anaerobním filtrem a systémem recirkulace a bourání kalu
  • plastové nádoby pro uložení kompresoru a el. ventilů.

Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Je tak dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty, tuky a pod.

Plynulé prokysličování vody je zajištěno provzdušňovacími elementy s vysokou aerační schopností. Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozoně vyvolává potřebnou turbulenci vody a dodávají potřebné množství kyslíku pro tvorbu bakterií. Zapracování čistírny nevyžaduje nasazení očkovacích látek. Uspořádání čistírny umožňuje v době snížených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal. Tím je vždy zabezpečen přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu a je zmenšována produkce odpadního kalu

Zařízení odpovídá po technologické stránce i po stránce komfortu obsluhy ČSN 756402

Čistírny

Ve vodohospodářsky významných oblastech je při zařazení dalšího stupně čištění (např. zemní filtr), možné dosáhnout celkové účinnosti čištění (viz. soubor ke stažení) v hodnotě BSK5 až 99,5%. Přebytečný kal je potřeba odebírat podle zatížení ČOV několikrát za rok. Kal je vhodný ke kompostování. Prokysličování vody v ČOV je trvalé, stálé. Vychází z kompresoru osazeného motorem 230 V. Provedení kompresoru odpovídá mokrému prostředí podle ČSN 330300.

Čov firmy DS plastic splňují podmínky ČSN EN 12566-3:2006. Lze je tedy umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je možné vypouštět do kanalizace, recipientů nebo použít k závlahám. Hodnoty zbytkového znečištění na odtoku z ČOV jsou hluboko pod nařízením vlády ČR č. 61 z roku 2003.

Parametry

Typ DS-6 DS-12 DS-16 DS-25 DS-35 DS-60 DS-70
Počet připoj. obyvatel (EO) 4-6 7-12 12-16 16-25 35-50 50-70
Denní přínos 0.06-0.3 0.18-0.6 0.78-1.04 0.96-1.62 1.5-2.1 2.1-3.2 3.2-4.8
Denní průtok vody (m3) 0.2-0.75 0.6-1.5 1.8-2.4 2.4-3.8 3.8-5.3 5.3-7.5 7.5-9.2
Účinnost čištění % 92-97 92-97 92-97 92-97 92-97 92-97 92-97
Napájecí napětí V 230 230 230 230 230 230 230
Štítkový příkon kW/den 0.9 0.9 2.61 3.38 4.39 5.3 6.5
Vnitrní průměr (D) mm 1400 1500 1900 2200 2450 2900 3600
Výška (H) mm 1500 1500 1600 1600 2000 2000 2000
Tl. stěny nádrže (TS) mm 5 5 5 8 8 8 8
Tl. dna (TD) mm 5 5 8 8 8 8 8
Tl. příček (TP) mm 8 8 15 15 15 15 15
Průměr odtoku (Dv) mm 100 100 100 100 150 150 150
Průměr přítoku (Dp) mm 125 125 150 150 150 150 150
Pnům,spoj,potrubí (Ds) mm 50 50 100 100 150 150 150
Provzduš, elementy mm 500 750 1500 2500 3500 4000 5000
Výztuhy vnitř. tl.=10 mm ano ano ano ano ano ano ano
Výztuhy vněj. tl.=10 mm ano ano ano ano ano ano ano
Hmotnost kg 180 280 450 450 500 540 600
Materiál Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen
Akce

Naše nabídka

Zavoláme vám zpátky

Captcha